VI IDENTIFIERAR & AKTIVERAR

SYFTESDRIVEN LÖNSAMHET

STIFTELSE & FÖRETAGSUTVECKLING

BUSINESS - PURPOSE - FUTURE

Vi tror på att förverkliga potential och skapa helt nya förutsättningar för GOD Lönsamhet


Vi ser ett nytt skifte i att gå från att vara bättre ÄN till att bli bättre FÖR 


Vi är affärsstrateger och operationella doers som har ställt om och vill bidra till en bättre morgondag


Vi hjälper stiftelser, organsationer och företag att växa på ett mer hållbart sätt

STIFTELSER

Vi hjälper stiftelser i att förverkliga syfte och ändamål 

PAKETERA - SKAPA - UTVECKLA

FÖRETAG & VERKSAMHETER

Vi hjälper organisationer att hitta & utveckla hållbara affärer 

IDENTIFIERA - DRIVA - FÖRÄDLA

VERBALT & DIGITALT

Vi hjälper budskap att nå ut

Vi skapar digital kommunikation

BUDSKAP - SPRIDNING - IMPACT

READY - STEADY - GROW - FLOW

Så modellen beskriver lite av det angreppsätt vi vill bygga attraktion och kommunikation kring.

Utöver detta så kommer vi att basera vår samverkan i en process från att skapa förutsättningar till självförverkligande skalbarhet i processer beskrivet fokusområden enligt fyra faser: 

READY - Identifiera potentialen - Sätt affärsarkitekturen - Skapa tydlighet i syfte - Involvera & Engagera


STEADY - Affärsaktivering - Förankring av värde - Kommunikationsdesign - Parterskap


GROW - Utrullning & uppskalning - Affärsmodellering  - Samhällsförankring - Nya Marknader


FLOW - Inkommande potential - Framtidsvisionering - Mervärdeförflyttning - Samverkan 2.0Bli efterfrågad för det utfall som kan skapas

För att beskriva det vi vill åstadkomma så använder vi begrepp som Perspective Selling & Purpose Marketing vilket innebär att inte sälja sin produkt eller tjänst förrän man skapat utrymme för den köpande parten att tydligt se och efterfråga det önskade värdet/utfallet.

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR

AFFÄRSARKITEKTUR

Intäktsdesign & Erbjudande

Segmentering & Anpassing

Plan för aktivering

VISIONSMODELLERING

Trender & Rikning

Meaning & Involvering

Attraktion & Värdeförflyttning

SYFTESPAKETERING

Värdering & Inkludering

Utmana & Engagera

Bygg broar